söndag 28 juni 2009

Självmord och suicidalitet.

Jan Beskow, professor och läkare, specialist i psykiatri och socialmedicin. Eldsjälen bakom Västsvenska Nätverket för suicidprevention. Sök gärna på hans namn på nätet, han har skrivit mycket bra i ämnet suicid och ångest.

Ingvor Blom, eldsjäl inom SPES i Göteborg. Utan Ingvor, inget SPES.
I Sverige begår en människa självmord var sjätte timme. Det blir 1500 förlorade liv på ett år. Ett självmord är den enda handling du inte kan ångra eller göra ogjord dagen efter och sker alltid i kris och depression. En depression går att behandla. Därför är 1500 självmord en sådan onödig statistik.

Mår du själv eller någon närstående svårt psykiskt dåligt kan du kontakta din husläkare på din vårdcentral för samtal med kurator, Svenska kyrkan eller diakoniverksamheten för stödsamtal. Är du i akut kris eller i behov av samtalsstöd finns det ideella själar som har telefonjour och rådgivning, exempelvis:

Nationella Hjälplinjen
020-22 00 60, öppen måndag - torsdag 17.00-22.00, fredag - söndag 17.00-24.00

Någon att tala med
031-711 24 00 eller 031-711 24 22, öppen vardagar 18.00 -22.00, ibland helger.

Kyrkans Jourtjänst
031-800 650 - Öppen hela dygnet.

SPES
För närstående till människor som tagit sitt liv, 08 - 34 58 73, alla dagar mellan 19.00-22.00

Vägar till psykisk hälsa
Här finns länkar till verksamheter och andra stödformer både i offentlig, privat och ideell regi.

Västsvenska nätverket för suicidprevention.
Nätverket är en religiöst och politiskt obunden ideell förening, ledande i Väst inom Suicidprevention.

Inga kommentarer: