torsdag 21 augusti 2008

Affektteori.

Affektteori är teroin om affekternas betydelse för människans självkänsla och tillit. I korthet går den ut på att människan under kroppsspråket och det talade språket kommunicerar via känslor. Ilska, glädje, intresse och avsky är exempel på grundaffekter. Affekterna speglas i den kommunikation som härrör från autonoma reflexer: pupillstorlek, röstläge, hudton, tja det mesta som ligger utanför viljans kontroll. Spädbarn kommer till världen med en unik karaktär och personlighet, men det är mötet med miljön som formar vilka karaktärsdrag som blir framträdande. Affektetna har grundläggande betydelse för den trygga anknytningen (attachment om man nu väljer Bowlby). Läs in dig på affektteorin jämte utvecklingspsykologin, och inse varför redan ettårsbarn förstår att styra sin omgivande miljö till homoestas. Om någon bryr sig om dem vill säga. Försummade barn får svårt med tilliten. As we all know.

1 kommentar:

S sa...

As we all know.